TEAM JEANNE d'ARC 
FISKEDAGBOG

24.04.2009

Tur til Møn hvor Rud fra Team Rudi var med som gast. Da Rud havde glemt at stille uret på sommertid, missede vi solopgangen ved Klinten. Kl. ca. 07.00 var vi på plads på 40 m kurven stik øst for Kondomet og kursen blev sat op til den nordlige kant hvor der blev taget et par runder før kursen blev sat syd på krydsende på 40 kurven. Vending blev foretaget et par mil fra trafiksepareringen og returneret til på højde med Kondomet hvor kursen blev sat vest over. Kl. 19.00 var vi i området ved Kondomet hvor der var ved at være trafikprop af færger, 3 syd og 2 nordgående, så derfor trak vi grejet op og gik mod havnen. Dagens resultat 2 stk. Hornfisk på 75 cm og en enkelt Hvilling og ellers ikke et eneste hug. Vi hørte om enkelte fangster hvor dagen bedste nok var en Havørred på 12,2 kg. I dag igen store temperatur forskelle, få fødefisk og meget uklart vand.
Men ellers en herlig dag med lidt/ingen vind og dejlig sol og godt selskab.

Med fiskehilsen
Jørgen

Tilbage