TEAM JEANNE d'ARC 
FISKEDAGBOG

03.04.2009

Som skrevet andet sted var der aftalt tur til Møn i dag fredag, med Team Onkel Hans.
Der var aftalt afgang fra DK tanken og Havlit, Rasmus og Bjørk havde meldt at de også ville med.
Det blev en dejlig dag, med højt solskin og kun små krusninger på vandet af og til, så det var de lange liner der skulle bruges.
Sagt med det samme, området omkring og ved Kondomet blev gennemsejlet på kryds og tværs uden en eneste kontakt. Havlit havde ligget mere NØ på, ved Krigers også uden held. Sidst på eftermiddagen skulle Havlit lige have sat skibshunden af ved klinten så den kunne få tisset af. Da Per sejler der fra blev der lige sat et par enkelte pinde, for der kunne jo lige så godt trolles op mod havnen. Det resulterede i en Havørred på 5 kg tæt inde under land.
Onkel Hans fik lært at have respekt for de store fra TT-line og sørge for at komme væk i tide. Med fælles hjælp, Onkel hans satte farten op og TT drejede 15 grader til styrbord (det kunne jeg se på min AIS) så gik det.

Med fiskehilsen
Jørgen

Tilbage
(træk i filmstrimlen)

.