SuperWinch 5000

importør  js-komponenter
 

I uge 20 2008, var jeg på den årlige fisketur til Pukavik i Sverige. Her var jeg så uheldig, på sidstedagen, at mit SuperWinch spil brød sammen.
Da spillet er 14-15 mdr. gammelt, reklamerer jeg naturligvis over dette over for Per Vestsjællands-Marineservice, hvor spillet er købt. Per sender spillet til importøren js-komponenter som frasiger sig et hvert erstatningskrav, da de mener at jeg selv har fejlmonteret spillet og iøvrigt har brugt spillet til fortøjning af båden. Dette kan ses ved at der er "dybe" mærker i øverste rulle på rullestyret.

Ved afhentning af det fra js-komponenter returnerede spil hos Per, kan det konstateres at js-komp. formentlig ikke har haft weiren af spillet for at konstatere hvad der sket, da denne sidder på spillet endnu. Jeg tager diverse foto af spillet og afmonterer weiren hos Per, og vi kan her konstatere at tromlen er knækket på det sted hvor weiren går igennem. Alle tilstedeværende "kloge" hoveder, incl. Per og hans mekaniker er enige i at der formentlig har været en støbefejl/metaltræthed i tromlen.
Da Per ikke kan få ombyttet spillet hos js-komponenter, ser han sig ikke i stand til at holde mig skadesløs.

Efterfølgende har Per tilbudt mig et spil til indkøbspris, hvilket jeg har taget i mod, (hvor naiv kan man være) fordi som sådan har jeg ikke noget imod SuperWinch, da det jo har ry for at være godt.
Meen der kan vel godt være fejl i det, men det retfærdiggør vel ikke den arrogante holdning man har hos js-komponenter.

Efterfølgende har jeg ved nærlæsning af Garantibestemmelser konstateret at der står at der er LIVSVARIG garanti på de mekaniske dele. Yderligere har jeg konstateret, da jeg havde det defekte og det "nye" spil liggende ved siden af hinanden at rullestyret er vendt forkert på det defekte!

Ovenstående som en advarsel om at tjekke at dit rullestyr sidder korrekt og om at du ikke skal forvente en ombytning på garantien, hvis det er js-komponenter der er importøren, hvis ikke din forhandler påtager sig erstatningsansvaret.

Nedenstående den korrespondance jeg har ført med js-komponenter Tiføjelser/kommentarer efterfølgende er noteret med hvid tekst

1:
Ansvarshavende JS Komponenter.                                                      28. maj.2008

I februar 2007 indkøbte jeg et Superwinch 5000 spil hos Per Cristensen Vestsjællands-Marineservice i Dalmose.
For godt en uge siden var jeg så uheldig at spillet, i forbindelse med at jeg skulle trække min båd op på traileren brød sammen. Spillet har på de 15 mdr. vel været brugt 25-30 gange.
Spillet blev ved hjemkomst afmonteret og leveret til Per Cristensen for reklamation, da der i henhold til dansk lovgivning er 2 års reklamationsret.
Iflg. Per er spillet sendt til JS, da de er importør af spillet. Telefonisk skulle Per være blevet oplyst om at wiren var klemt flad og derfor har været overbelastet, og at spillet havde været fejlmonteret. JS anser derfor ikke at defekten skyldes konstruktionsfejl, eller fejl i materialet.

Jeg kan oplyse at den pågældende båds vægt er ca. 1350 kg og belastningen af spillet derfor er ca. 60%. Monteringen er som for alle andre jeg kender, foretaget på den arm der er på tårnet på en bådtrailer (se i øvrigt vedlagte billede).

 

I forbindelse med gennemgang af garantibestemmelserne kan jeg se at der er livsvarig garanti på de mekaniske dele, og dette gjorde jeg derfor Per opmærksom på. Per har nu igen kontaktet JS, og nu kan man pludselig sende det til England.

For mig at se er dette kun at forhale reklamationen og jeg anmoder derfor om en skriftlig redegørelse for, hvad der skulle have været galt med monteringen og hvorfor JS ikke vil efterkomme deres ansvar i forbindelse med garantien.

Jeg er i øvrigt medlem af Sjællands Småbådsklub, der har ca. 1800 medlemmer. Jeg ved at rigtigt mange har Superwinch på deres bådtrailere, og har aldrig hørt om en eneste reklamation. Men som jeg tolker  afvisningen fra JS er der en hvis grund til at advare om at man måske skal se sig om efter et andet mærke.

2:
Fra: Flemming R. Nielsen
Sendt: 29. maj 2008 13:42
Til: 'peterson@stofanet.dk'
Emne: Deres Klage


Vi har modtaget Deres klage over vort Superwinch spil, samt over den behandling vi har givet Dem.  

Vi havde fra starten den opfattelse at Deres spil var ret nyt, og har ikke set Deres faktura med dato på. Vi kan i Deres klage se at spillet er 14 måneder gammelt. Efter 6 måneder er det Dem der har bevisbyrden med hensyn til at bevise at varen var behæftet med fejl fra starten. Da De ikke var tilfreds med vor afgørelse og afvisning af reklamation, meddelte jeg Vestsjællands Marineservice at vi kunne sende spillet til England og bede eksperterne hos Superwinch om at vurdere spillet. De skriver at det undrer Dem, at vi nu pludselig vil sende spillet til England – jamen hvad skal jeg dog svare til det, jeg forstår ikke at det er et problem for Dem. Dette er imidlertid underordnet, fordi jfr. de 24 måneders reklamationsret, så er de sidste 18 måneder på Deres side,. D.v.s, at det er Dem alene der skal bevise at der var fejl på varen fra starten. Er der fejl på en vare viser det sig altid i starten, det er bl.a. derfor at Reklamationsretten er delt i to parter.  

Vi kan nemt konstatere, at der er sket en utrolig stor og forkert belastning af spillet. Bl.a. ses det meget tydeligt at den øverste rulle i rullestyret udviser store mærker efter wiren. Dette er normalt et tydeligt tegn på at spillet er anvendt som fortøjning af båden under transport. Rullerne i rullestyret drejer jo blot rundt når vejeren glider hen over rullerne, men på Deres spil er der på den øverste rulle dybe sport efter wiren. Herudover ses en tydelig overlast på spillet og dets wire. Hvad der præcist er sket med spillet og måske over flere gange kan vi ikke afgøre. Men at det alene er sket ved at trække en båd på 1300 kg op er utænkeligt.

Hvilken trollingfisker kører rundt med en båd til 3-400 tusinde uden at den er fastspændt med remme til traileren, ja jeg gør ikke.
 

Per Christensen fortæller at De har købt en nyt spil til en sær pris. Dette er da en fin hjælp af Per Christensen. Vi kan godt sende Deres spil til England, men da vi ikke har forpligtelser efter de seks måneder til at gå videre i sagen uden at De påviser fejl ved varen, bliver dette for Deres regning. Prisen er Kr. 350,- + moms. Det samme beløb hvis varen skal sendes retur til os igen. 
godt at js-komp. ikke også er importør af min Suzuki, for hvad ville det ikke koste hvis denne skulle en tur til Japan, pga. en defekt.

Med venlig hilsen
Flemming Nielsen

3:
Hr. Nielsen
Jeg har ikke ret meget forståelse for Deres ovenstående svar. For hvad er forskellen på reklamationsret og når der i GARANTI bestemmelserne vedlagt det købte spil står at der er livsvarig garanti på det mekaniske.
Jeg ved ikke lige om ikke en knækket spole er mekanisk.

Da spillet blev returneret til Per var  weiren stadigvæk på spillet, så jeg har lidt svært ved at se, hvordan i kunne se at tromlen var knækket.

Iøvrigt har jeg konstateret ved sammenligning med det nye spil, og iøvrigt andre at rullekrydset var fejlmonteret fra fabrikkens side. 

Da jeg påtænker at skrive et indlæg på Danske Småbåds Klubs hjemmeside om js-komponenters håndtering af ovennævnte sag, vil jeg hermed give dem lejlighed til at kommentere nedenstående billeder. 

Billede 1: taget hos Per på en båd der skulle serviceres. Her kan det ses at alle ruller er berørt af weiren, så uanset at rullerne kører rundt kan det ses. Var iøvrigt til DM i Køge i søndags hvor der deltog 135 både. Dem jeg så med Superwinch var der alle mærker på rullerne!

Billede 2: dette er iflg. Per et nyt monteret spil som endnu ikke har været brugt til at trække en båd op, alligevel er der mærker på rullerne.

Billede 3: er taget af mit defekte spil ved returneringen til Per. Som det ses er weiren stadigvæk på spolen og det kan ses at rullekrydset er vendt forkert.

Billede 4: det defekte spil uden weiren hvor det kan ses at det er knækket hvor weiren har været monteret tromlen.

Billede 5: et interessant billede hvor det defekte spil og det nye ses ved siden af hinanden. Her kan det ses at rullekrydset ikke vender samme vej, og det iøvrigt kan konstateres at med den mængde weire der er monteret fra fabrikken på tromlen, kan det ikke engang ved et lige træk ud fra tromlen undgåes at weiren berører rullen. 

Ovenstående vil iøvrigt også snarest blive lagt på min egen hjemmeside, med den fulde dokumentation og iøvrigt med en forklaring for, hvorfor jeg har købt et nyt Superwinch 5000.

Da jeg nu lægger reklameplads til for js-komponenter, syntes jeg De skal benytte Dem af muligheden for at kommentere billeder og mine påstande.

De modtager selvfølgelig senere et links til omtalte hjemmeside, eller kan De jo også søge på Google, der er jeg sikker på det vil give gevinst.

Med venlig hilsen
Jørgen Peterson
  

4: (nu er det så at det bliver mere intimt, nu er vi du's, men iøvrigt helt i orden!)
From: Flemming R. Nielsen
To: Jørgen Peterson

Sent: Tuesday, June 17, 2008 8:25 AM
Subject: SV: Deres Klage

Jeg kan ikke hjælpe dig, reglerne er som der er, og du må læse mit svar igen, det ser ud som om du ikke helt er med.

Flemming Nielsen

5:
Hej igen

Jeg syntes det er et arrogant besvarelse.
Har det ingen betyding at der i garantibestemmelserne står livsvarig garanti på mekaniske dele og har det ingen betydning at rullestyret var monteret forkert fra fabrikkens side.
Det sidste er formodentligt af afgørende betydning da du jo påstår defekten formentligt er opstået pga. af "utrolig stor og forkert belastning af spillet, hvor der bla. ses store mærker af weieren på øverste rulle"

Prøv nu at være lidt seriøs og kom med en ordentlig forklaring.

Med venlig hilsen
Jørgen Peterson

6: 
Rullestyret er ikke monteret forkert. Vi kan se at du bl.a. bruger spillet til at fortøje din båd med under transport – det må man jo ikke da dette rykker kraftigt i spillet. Hav der helt præcist er sket i dit tilfælde, ja det ved du jo nok selv. Du ved jo godt hvad der er sket, men fortæller jo ikke mig noget som helst om det. Vi kan se at spillet er blevet mishandler utrolig groft. Det er et yderst anvendt spil, og jeg kan sige dif at både NATO og mange andre bruger dette spil uden problemer, så mon ikke det har lidt en stor overlast – det ved vi jp det har. Vi kan ikke byttet spillet for dig, da du har besvisbyrden efter de seks måneder. Husk også på en ting, hvorfor har det virket upåglageligt skriver du selv i et helt år eller mere, det er da fordi du pludselig har gjort et eller andet-ellers var det jo gået i stykker tidligere. Det er præcis derfor man har lavet reglerne sådan at du har bevisbyrden – spørg forbrugerstyrelsen, så vil du se at jeg har ret. Du kan vel ikke fortænke mig i at jeg holder mig til reglerne.

Med venlig hilsen
Flemming Nielsen

7:
Sagen er sluttet fra vor side.

Venlig hilsen
Flemming Nielsen

På opfordring, tag et billede af dit rullestyr på dit SuperWinch spil og send det til Hr. Nielsen hos js-komponenter, og gerne i HØJ opløsning for han har lidt svært ved at se det!
FlemmingN@js-komponenter.dk